ნათია მეფარიშვილი

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000206

გიორგი რაზმაძე

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000207

ალექსანდრე ხეთერელი

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000216

გიორგი თვალიაშვილი

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000209

თამარ კერძაია

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000211

მარიამ კუბლაშვილი

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000212