„მენეჯერთა ასოციაციაციასთან თანამშრომლობამ ჩემს ორგანიზაციას გაუმარტივა ბიუროკრატიული და მიმდინარე საქმეები. აღარ გვჭირდება კადრების ჩვენი ძალებით მოძიება, რადგან შესაბამისი კადრების მომზადებას უზრუნველყოფს მენეჯერთა ასოციაცია.”

- გიორგი

“საქართველოში მენეჯერთა გადამზადება ყოველ დღე უფრო პოპულარული და მოთხოვნადი ხდება. ჩვენი თანამშრომლების დიდმა ნაწილმა მენეჯერთა ასოციაციაში გაიარა თემატური ტრენინგები, რამაც მეტად განავითარა მენეჯერების დამოკიდებულება ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ.”

- თამარი

“ჩემი გამოცდილებით ასე დავახასიათებდი მენეჯერთა ასოციაციას: ინკლუზიურია – ყველა მენეჯერს შეუძლია ჩაერთოს; მზრუნველი გუნდია – იციან თითოეული წევრის საჭიროებები; სანდოა – იციან კარგი პარტნიორობა.“

- ნინო