ნანა ახალაია

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
სერტიფიკატის ნომერი:
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები

MS-1000201

ნანა ახალაია