ფოტო სახელიDetail სერტიფიკატის სახეობა სერტიფიკატის ნომერი კონტაქტი

ნანა ახალაია

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Email: nanaakhalaia@gmail.com
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები
სერტიფიკატის ნომერი:

MS-1000201
(more…)

ნანა ახალაია

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000201

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000201

ამირან კილაძე

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Email: kiladze.amirani@gmail.com
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები
სერტიფიკატის ნომერი:

MS-1000202
(more…)

ამირან კილაძე

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000202

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000202