ფოტო სახელიDetail სერტიფიკატის სახეობა სერტიფიკატის ნომერი კონტაქტი

ამირან კილაძე

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Email: kiladze.amirani@gmail.com
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები
სერტიფიკატის ნომერი:

MS-1000202
(more…)

ამირან კილაძე

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000202

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000202

ნანა ახალაია

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Email: nanaakhalaia@gmail.com
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები
სერტიფიკატის ნომერი:

MS-1000201
(more…)

ნანა ახალაია

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000201

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000201

გიორგი მოსიძე

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები

MS-1000204
(more…)

გიორგი მოსიძე

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000204

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000204

ვლად ბეჟაშვილი

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Categories: სერტიფიცირებული აუდიტის მენეჯერები, სერტიფიცირებული მენეჯერები

MS-1000203
(more…)

ვლად ბეჟაშვილი

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000203

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000203

მარიამ კუბლაშვილი

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები

MS-1000212
(more…)

მარიამ კუბლაშვილი

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000212

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000212

თამარ კერძაია

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები

MS-1000211
(more…)

თამარ კერძაია

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000211

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000211

გიორგი თვალიაშვილი

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები

MS-1000209
(more…)

გიორგი თვალიაშვილი

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000209

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000209

ალექსანდრე ხეთერელი

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები

MS-1000216
(more…)

ალექსანდრე ხეთერელი

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000216

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000216

გიორგი რაზმაძე

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები

MS-1000207
(more…)

გიორგი რაზმაძე

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000207

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000207

ნათია მეფარიშვილი

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები

MS-1000206
(more…)

ნათია მეფარიშვილი

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000206

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000206