მენეჯერთა ტრენინგები

მენეჯერთა აკადემია გარდა გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამისა, გთავაზობთ მენეჯერთათვის საინტერესო მოკლევადიან ტრენინგებს: მენეჯმენტის, ბიზნეს ადმინისტრირების, ფსიქოლოგიის, მარკეტინგის და პიარის მიმართულებით.

მენეჯერთა აკადემიის მიერ მოწვეული იქნებიან ქართველი და საერთაშორისო ტრენერები და პრაქტიკოსი მენეჯერები.

ტრენინგების შესახებ ინფორმაცია განთავსება ჩვენს ვებ გვერდზე ——-

მენეჯერთა აკადემიის მიმდინარე ტრენინგებია

ლიდერობა

Expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids. actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human.

წარმატების ფსიქოლოგია

Expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids. actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human.

მოლაპარაკებების ფსიქოლოგია

Expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids. actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human.

ფინანსური ტრენინგები

Expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids. actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human.

ტრენინგების შედეგად

  • განასხვავებს ბიზნეს სტრატეგიების სახეებს და მსჯელობს მათი დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების შესახებ;
  • იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს მენეჯერული ფუნქციების განხორციელების პროცესში;
  • ანვითარებს მენეჯერული აზროვნების ხუთ კომპონენტს: რეფლექსური აზროვნება, ანალიტიკური აზროვნება, გლობალური აზროვნება, თანამშრომლობაზე ორიენტირებული აზროვნება, ქმედებაზე ორიენტირებული აზროვნება;
  • ახორციელებს დაგეგმვას, ორგანიზებას, ხელმძღვანელობასა და კონტროლს გუნდში მუშაობისას ან დამოუკიდებლად და აცნობიერებს ამ პროცესში ეთიკისა და სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს.
  • ცოდნა და გაცნობიერების, პრაქტიკაში გამოყენების, კრიტიკული ანალიზის, შეფასების, დასკვნის, მართვის უნარების, კომუნიკაციიის ათვისება და ფლობა, რომლის მიღწევაც სავალდებულოა კანდიდატისთვის/სერტიფიცირებული მენეჯერისთვის.

საუკეთესო ტრენინგები

მენეჯერთა აკადემია გთავაზობთ პრემიუმ კლასის ტრენინგებს ყველა რგოლის მენეჯერისა თუ მმართველისათვის

განვითარება

მენეჯერთა აკადემიის ტრენინგები საუკეთესო საშუალებაა მენეჯერებისათვის, რათა განვითარდნენ და წინსვლა გააგრძელონ

საერთაშორისო აღიარება

მენეჯერთა აკადემია არიარებულია საერთაშორისო დონეზე, როგორც მენეჯერებისატვის განკუთვნილი საუკეთესო ტრენინგ ცენტრი საქართველოში

ტრენინგების მრავალსახეობა

მენეჯერთა აკადემიაში წარმოდგენილია მრავალი სახის მენეჯერთათვის საჭირო და აუცილელებელი ტრენინგი