რისკ მენეჯმენტი

რისკის მართვა არის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების მიღების და განხორციელების პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს არახელსაყრელი შედეგის ალბათობის შემცირებას და მისი განხორციელებით გამოწვეული პროექტის შესაძლო დანაკარგების მინიმიზაციას.

თანამედროვე ეკონომიკურ მეცნიერებაში არ არსებობს რისკის კატეგორიის ერთიანი განმარტება. ზოგად რისკი განსაზღვრულია, როგორც შანსის ანტონიმი, ანუ სასურველი შედეგის არ მივიღების ალბათობა იმისა, რომ შეიძლება დადგეს ნეიტრალური ან უარყოფითი შედეგები, ასევე მოსალოდნელი ზიანის ოდენობის განსაზღვრა, შესაძლო დანაკარგები, შემთხვევითობა, შეფასებების პროგნოზები და სხვა.

სწორედ ამიტომ, ყველა რისკი უნდა იყოს აღიარებული და მართული. რისკების მართვის მიზანი ეკონომიკურ სფეროში არის ეკონომიკური სუბიექტების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა წმინდა რისკებისაგან დაცვის გზით.

რა რისკები შეიძლება არსებობდეს?

განვიხილოთ ყველაზე გავრცელებული რისკები
1) კონკურენციის რისკები.
2) რთული გეოგრაფიული მდებარეობა.
3) მიწოდების წყაროები.
4) პრობლემები ქსელებთან ან კომუნიკაციებთან.
5) საკუთარი გადახდისუნარიანობა.
6) მოთხოვნის არასტაბილურობა.
7) გადასახადების ზრდა.
8) მომხმარებელთა გადახდისუნარიანობის დაქვეითება.
9) ნედლეულის, მარაგის, ტრანსპორტირების ფასების ზრდა.
10) კვალიფიციური შრომის ნაკლებობა ან არარსებობა.

ეს არ არის შესაძლო რისკების სრული სია, რომლებიც მუდმივად უნდა იქნას გათვალისწინებული. ფაქტობრივად, ნებისმიერი კომერციული საწარმოს რისკის სიტუაციების ჩამონათვალი განსხვავდება ინდივიდუალურად.

ასოციაცია გთავაზობთ

რისკ მენეჯმენტს – თქვენი კომპანიის რისკების მართვას, რისკის სიტუაციების კომპენსირებასა და განეიტრალებას. რაც შესაძლოა მოიცავდეს რისკების შესამცირებელ უნივერსალურ მეთოდებსა და ალგორითმებს. მათ შორის:

სარგებელი

თქვენი კომპანიის წინაშე არსებული რისკების პროფესიული შეფასება და საუკეთესო ვარიანტის შერჩევა.

სარგებელი

მისი დანერგვა მენეჯმენტის პრაქტიკაში შესაძლებელს გახდის უზრუნველყოფილ იქნას განვითარების სტაბილურობა.

სარგებელი

იზრდება გადაწყვეტილების მიღების საიმედოობა სარისკო სიტუაციებში და უმჯობესდება კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა.

სარგებელი

ხდება აღიარებული და განმარტება კომპანიის ყველა მენეჯერისა და თანამშრომლისათვის მოცემული რისკების, როგორც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორის.

ხშირად დასმული კითხვები?

რა არის მენეჯერთა ასოციაციაციის ძლიერი მხარე?

ასოციაციის ძლიერი მხარეა გუნდი – ცოდნით, გამოცდილებით, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციული მხარდაჭერით.
ასევე ძლიერი მხარეა ორგანიზაციის თითეული წევრი თავიანთი კომპეტენციით და წარმოდგენილი ორგანიზაციებით.

ვინ შეიძლება გახდეს ასოციაციის წევრი?

ასოციაციის ასოცირებული წევრი შესაძლოა გახდეს ნებისმიერი სფეროს და დონის მოქმედი მენეჯერი, მენეჯმენტის მიმართულების სტუდენტები, ასევე მენეჯმენტით დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანი. ხოლო ნამდვილი წევრი (ინდივიდუალური ან კორპორატიული), მხოლოდ კომპანია ან მოქმედი მენეჯერი.

როგორ შეიძლება გახდე ასოციაციის წევრი?

ასოციაციის ასოცირებული წევრობისათვის უნდა გადახვიდეთ მენიუში გაწევრიანება – ასოცირებული წევრობა და შეავსოთ სპეციალური ანკეტა. ასევე შეგიძლიათ დაემატოთ სპეციალურ ფეისბუქ ჯგუფს “დირექტორთა და მენეჯერთა კლუბი”.

რა სხვაობაა ასოცირებულ და ნამდვილ წევრობას შორის?

ასოცირებული წევრი შესაძლოა გახდეს ნებისმიერი, ხოლო ნამდვილი წევრობის (ინდივიდუალური და კორპორატიული) მისაღებად მენეჯერს თუ კომპანიას სჭირდება გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ხოლო ნამდვილი წევრობისათვის (ინდივიდუალური ან კორპორატიული) საჭიროა ხელშეკრულების გაფორმება.