ასოციაციის წევრების რაოდენობა

124

ინდივიდუალური წევრი

48

კორპორატიული წევრი

1600

ასოცირებული წევრი

ასოციაციის წევრები არიან უმსხვილესი ქართული და უცხოური კომპანიები, ასევე წამყვანი მენეჯერები, რომლებიც ასოციაციასთან თანამშრომლობით იღებენ უამრავ შესაძლებლობებს და ბენეფიტებს.

კორპორატიული პაკეტები გათვლილია მხოლოდ იურიდიულ პირებზე. ესენი შეიძლება იყვნენ ნებისმიერი სფეროს და დარგის წარმომადგენელი სააქციო საზოგადოებები, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები, ამხანაგობები, კორპორაციები, კოოპერატივები და სხვა სახის დარეგისტრირებული იურიდიული პირები.