ამირან კილაძე

Position: სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი
სერტიფიკატის ნომერი: 600000000
Categories: სერტიფიცირებული აუდიტის მენეჯერები

MA-01001

მრავალწლიანი გამოცდილება აუდიტის, მენეჯმენტის, ფინანსების ანალიზის, ბიზნეს დაგეგმვის, სტრატეგიული მმართველობის, ანალიტიკური დასკვნების მომზადების და იურისპრუდენციის სფეროში. მენეჯმენტის აუდიტორის სერტიფიკატი მიენიჭა 2021 წელს.