რაციო

Position: მენეჯმენტის ხარისხი
Categories: სერტიფიცირებული კომპანიები

MQ-21011004

კომპანია „რაციო“-ს (ს/კ 442264425) მიენიჭა აუდიტის ხარისხის სერტიფიკატი. კომპანია მუშაობს განათლებისა და ტრენინგის სფეროში.