პრაიმ აუდიტი

Position: მენეჯმენტის ხარისხი
სერტიფიკატის ნომერი: 54545454545
Categories: სერტიფიცირებული კომპანიები

MQ-21011001

აუდიტის ხარისხის სერტიფიკატი მიენიჭა კომპანია „პრაიმ აუდიტს“ (ს/კ 404960093). კომპანია ოპერირებს აუდიტისა და ანგარიშგების სფეროში.