ლაშა ღვინიანიძე

Position: სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი
სერტიფიკატის ნომერი: 600000000
Categories: სერტიფიცირებული აუდიტის მენეჯერები

MA-01003

მრავალწლიანი გამოცდილება ბუღლტერიის და საგადასახადო კანონმდებლობის, მენეჯმენტის, ბიზნეს და ფინანსური ტრენინგების სფეროში. მენეჯმენტის აუდიტორის სერტიფიკატი მიენიჭა 2022 წელს.