თამუნა ჩოხელი

Position: სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი
სერტიფიკატის ნომერი: 600000000
Categories: სერტიფიცირებული აუდიტის მენეჯერები

MA-01002

25 წლიანი გამოცდილება ბუღლტერიის, მენეჯმენტის, ბიზნეს დაგეგმვის, ფინანსური ანალიზის, საგადასახადო ოპერაციების და ანალიტიკური დასკვნების სფეროში. მენეჯმენტის აუდიტორის სერტიფიკატი მიენიჭა 2021 წელს.