თამარ კერძაია

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები

MS-1000211

განათლების კომიტეტეის თამჯდომარე ორგანიზაციაში “ქალები მომავლისთვის”. 
Researcher at University of Muenster (Westfaelische Wilhelms-Universitaet)
ასოცირებული პროფესორი ევროპის უნივერსიტეტი / European University