გიორგი თვალიაშვილი

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Categories: სერტიფიცირებული მენეჯერები

MS-1000209

Heks Eper საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების პროექტის მენეჯერი;

სიქა – სგანამანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე; ტრენერ-კონსულტანტი, ქოუჩი.