ფინანსური მენეჯმენტის კურსი

მენეჯერთა აკადემია გთავაზობთ ,,ფინანსური მენეჯმენტის” სასწავლო პროგრამას, რომელიც კომპანიის დირექტორებისთვის და მენეჯერებისთვის კვლიფიკაციის ამაღლებსა და ფინანსების სწორად მართვის დეტალურ შესწავლაზეა ორიენტირებული.

 

სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია: მენეჯერებისთვის, დირექტორებისთვის, ფინანსისტებისთვის, ასევე სახელმწიფო, საბანკო, საფინანსო და ბიზნეს სექტორში დასაქებული ადამიანებისთვის;

📚 სასწავლო პროგრამა მოიცავს 4 მოდულს:

ფინანსური თემატიკა

📌 რა არის ფინანსური ანალიზი და რა ინფორმაციას ასახავს?
📌 როგორ ეხმარება ფინანსური ანალიზი კომპანიებს?
📌 ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებლები და ფინანსური ანალიზის ელემენტები
📌 ბალანსის, მოგება-ზარალის და ქეშ ფლოუს ძირითადი პრინციპები
📌 ფულადი სახსრების კონვერტაციის (მოძრაობის) სრული ციკლი ბიზნესში
📌 ძირითადი ფინანსური კოეფიციენტების ანალიზი
📌 ბიზნესის ეფექტურობის, მომგებიანობის, ლიკვიდურობის, ღირებულების და გადახდისუნარიანობის გამოანგარიშება
📌 ფულის ღირებულება დროში
📌 სესხის და პროცენტის გაანგარიშების ფორმულა
📌 კონვერტაციის და დივერსიფიკაციის მნიშვნელობა თანამედროვე ბიზნესისათვის
✅ფინანსური ქეისების განხილვა

ბიზნეს კაპიტალის მართვა

📌 კაპიტალის ეფექტურობის ამაღლების ანალიზი
📌 კაპიტალის სწორად მართვის მნიშვნელოვანი ასპექტები
📌 დებიტორული და კრედიტორული დავალიანების მართვა
📌 ეკონომიკური შეკვეთის რაოდენობის მართვა
📌 მარაგების ოპტიმიზაციის ტექნიკები
📌 საბრუნავი კაპიტალის ოპტიმიზაცია (ქეისი)
📌 არაეფექტური საბრუნავი კაპიტალის სიმპტომები

ბიუჯეტირების პროცესი

📌 ვინ ამზადებს ბიუჯეტს
📌 ბიუჯეტირების პროცესი
📌 ბიუჯეტის მომზადების ძირითადი ეტაპები
📌 ბიუჯეტის ჰორიზონტი
📌 ბიუჯეტირების მეთოდოლოგია და მიდგომები
📌 ბიუჯეტირების პრაქტიკული ქეისი

საგადასახადო თემატიკა

📌საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებილი და ბიზნესისათვის აუცილებელი ძირითადი გადასახადების ანალიზი
📌საგადასახადო მანუალების და ქეისების განხილვა

დამატებითი ინფორმაცია ტრენინგის შესახებ:

📚 პროგრამა მოიცავს საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე ადაპტირებულ მეთოდოლოგიას, რომლის სპეციფიკა ქართულ რეალობაზეა შემუშავებული და დატვირთულია პრაქტიკული ქეისებით.
🖇️ხანგრძლივობა: 10 შეხვედრა
📮გაიცემა მენეჯერთა აკადემიის ინგლისურენოვანი სერტიფიკატი;
სწავლების მეთოდები: სწავლება მიმდინარეობს, როგორც თეორიულად, ასევე პროგრამაში სადემონსტრაციო ქეისების განხილვის საშუალებით.