ფოტო სახელიDetail სერტიფიკატის სახეობა სერტიფიკატის ნომერი კონტაქტი

თამუნა ჩოხელი

Position: სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი
Email: kiladze.amirani@gmail.com
Categories: სერტიფიცირებული აუდიტის მენეჯერები
სერტიფიკატის ნომერი: 600000000

MA-01002
(more…)

თამუნა ჩოხელი

სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი

MA-01002

სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი

MA-01002

ამირან კილაძე

Position: სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი
Email: kiladze.amirani@gmail.com
Categories: სერტიფიცირებული აუდიტის მენეჯერები
სერტიფიკატის ნომერი: 600000000

MA-01001
(more…)

ამირან კილაძე

სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი

MA-01001

სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი

MA-01001