ფოტო სახელიDetail სერტიფიკატის სახეობა სერტიფიკატის ნომერი კონტაქტი

ამირან კილაძე

Position: სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი
Email: kiladze.amirani@gmail.com
Categories: სერტიფიცირებული აუდიტის მენეჯერები
სერტიფიკატის ნომერი: 600000000

MA-01001
(more…)

ამირან კილაძე

სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი

MA-01001

სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი

MA-01001

თამუნა ჩოხელი

Position: სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი
Email: kiladze.amirani@gmail.com
Categories: სერტიფიცირებული აუდიტის მენეჯერები
სერტიფიკატის ნომერი: 600000000

MA-01002
(more…)

თამუნა ჩოხელი

სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი

MA-01002

სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი

MA-01002

ლაშა ღვინიანიძე

Position: სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი
Email: kiladze.amirani@gmail.com
Categories: სერტიფიცირებული აუდიტის მენეჯერები
სერტიფიკატის ნომერი: 600000000

MA-01003
(more…)

ლაშა ღვინიანიძე

სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი

MA-01003

სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი

MA-01003

ვლად ბეჟაშვილი

Position: სერტიფიცირებული მენეჯერი
Categories: სერტიფიცირებული აუდიტის მენეჯერები, სერტიფიცირებული მენეჯერები

MS-1000203
(more…)

ვლად ბეჟაშვილი

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000203

სერტიფიცირებული მენეჯერი

MS-1000203