ამირან კილაძე

მენეჯერთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი

მრავალწლიანი გამოცდილება აუდიტის, მენეჯმენტის, ფინანსების ანალიზის, ბიზნეს დაგეგმვის, სტრატეგიული მმართველობის, ანალიტიკური დასკვნების მომზადების და იურისპრუდენციის სფეროში, აქცევს მას ჩვენი გუნდის ფასეულ წევრად. სიღრმისეული ცოდნის და ანალიტიკური უნარების წყალობით ყოველთვის პოულობს სწრაფ და საუკეთესო გამოსავალს.

მრავალმხრივი განათლება და პროფესიული უნარ-ჩვევები, როგორიცაა საგადასახადო კანონმდებლობა, ბიზნეს ფსიქოლოგია, ფინანსების და ბიზნესის მართვა, აქცევს მას საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ტრენერად და ბიზნეს კონსულტანტად.

ამირანი გამოირჩევა რეზულტატებით, რომლებიც ყოველთვის ხელშესახებია, რაც მის ძლიერ მხარეს წარმოადგენს.