ია ახალაია

იურისტი (დოქტორანტი კერძო სამართლის მიმართულებით ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში), თანამშრომლობს ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტთან, როგორც მოწვეული მეცნიერ-მკვლევარი. ამჟამად ასისტენტობას უწევს ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის  პროფესორს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში.

არის მენეჯერთა ასოციაციის ბორდის წევრი და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, ამავდროულად იურიდიულ საქმიანობას ახორციელებს სანოტარო ბიუროში და წარმომადგენელია Med 11 -ში ქართულსა და გერმანულ მხარეს შორის.

ასევე ხელმძღვანელობდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასემინარო ჯგუფებს ადამიანის უფლებების კუთხით, ასევე თანამშრომლობდა როგორც გერმანელ ისევე შვეიცარელ დამსაქმებლებთან იურიდიული კუთხით. სამართელებრივი კუთხით პრაქტიკული გამოცდილება მიღებული აქვს როგორც ჰამბურგის, ასევე დიუსელდორფის სასამართლოებში, ისევე როგორც ჰაიდელბერგის და ჰამბურგის საადვოკატო ბიუროებში.