მადონა გულვერდაშვილი

მრავალწლიანი წარმატებული გამოცდილება ბუღალტერიასა და ფინანსური აღრიცხვის სფეროში, ფინანსური ანგარიშის წარმოების საერთაშორისო სტანდარტების მაღალ დონეზე ცოდნა, მას წარმოაჩენს, როგორც ერთ-ერთ მაღალკვალიფიციურ და ქვეყნის მასშტაბით საუკეთესო ბუღალტერს და ტრენერს აღნიშნულ დარგში.

მადონას ზურგს უმაგრებს, წამყვან აუდიტორულ კომპანიებში, მუშაობის მრავალწლიანი წარმატებული გამოცდილება. ის ითავსებდა, როგორც ბუღალტრის, ასევე აუდიტის და ფინანსური ანალიტიკოსის ფუნქციებს. 2017 წლიდან კითხულობს ლექციებს ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებში.