ლაშა ღვინიანიძე

საბუღალტრო აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგების სპეციალისტი, მრავალი პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობს კერძო და საჯარო სექტორთან.

ბიზნეს ტრენერი ფინანსური, საგადასახადო, საბუღალტრო აღრიცხვის სფეროში. მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ბუღალტერი.

მენეჯერთა ასოციაციის ბორდის და მენეჯერთა აკადემიის წევრი და ერტ-ერთი დამფუძნებელი.