ჩვენს მიერ განხორციელებული

პროექტები

მენეჯერთა ასოციაცია ახორციელებს მრავალი სახის და მიმართულების პროექტებს. აქ წარმოგიდგენთ მათ ნაწილს

სერტიფიცირებული ფინანსური ანალიტიკოსი

სერტიფიცირებული ფინანსური ანალიტიკოსი

არაფორმალურ გარემოში დამწყები მენეჯერების გადამზადება

Read more

მენეჯერთა სერტიფიცირების პროგრამის პრეზენტაცია

მენეჯერთა სერტიფიცირების პროგრამის პრეზენტაცია

სხვადასხვა სახის ტრენინგები, შეხვედრები, სემინები თუ ონლაინ-კურსები

Read more

მენეჯერთა აკადემია

მენეჯერთა აკადემია

მენეჯერთა ასოციაციასთან ჩამოყალიბდა მენეჯერთა აკადემია

Read more

კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის განვითარება

კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის განვითარება

ინოვაციური პროექტი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის

Read more

არაფორმალური პროფესიული განათლების სისტემა

არაფორმალური პროფესიული განათლების სისტემა

პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემა

Read more

მენეჯერთა ბანაკები

მენეჯერთა ბანაკები

არაფორმალურ გარემოში დამწყები მენეჯერების გადამზადება

Read more

მენეჯერთა ფორუმი

მენეჯერთა ფორუმი

მენეჯერთა ასოციაცია ორგანიზებას უწევს ყოველწლიურ ფორუმს

Read more